Hjem - Lions Dronninglund

Menu

Vi hjælper

Formålet med Lions aktiviteter er at skabe overskud, som igen kan skabe glæde rundt omkring hos foreninger, organisationer og værdigt trængende.

Generelt støtter vi humanitære projekter i lokalsamfundet. Specielt foreninger og klubbers projekter, som er til gavn for børn, unge, ældre eller handicappede.

Vore donationer skal gå til konkrete projekter, fx indkøb af materialer eller redskaber for at gennemføre projektet.

Beskriv formålet med dit projekt og økonomien, herunder forslag til donationens størrelse. Skriv også lidt generelt om din forening/klub, størrelse og aktiviteter.

Vi støtter ikke den daglige drift af foreninger, da det bør klares via kontingent eller lignende.

Vi giver normalt ikke støtte direkte til enkelt personer, da det medfører personlig beskatning af donationen.

Vi giver ikke til rejser uanset formålet, dog undtaget Lions egen ungdomsudveksling.

Følg Lions